Школа веб-програмування

"Future Skills" у с. Ходосівка пропонує практичний курс з веб-програмування.
Наш курс включає в себе навчання веб-програмуванню від ідеї до практичного впровадження: - вивчення основ програмування - розробка й створення повноцінних веб-додатків - навчання формуванню завдання для реалізації нового функціоналу - участь у проектуванні бази даних - вивчення реальних кейсів - участь в "живих", вже працюючих, реальних проектах - навчання основам створення штучного інтелекту (machine learning and artificial intelligence).
Ми готуємо самостійних універсальних розробників.

Ви навчитеся

Робити верстку сайту і форматувати його за допомогою: HTML / HTML5, CSS / CSS3Проводити базову SEO-оптимізацію сайтівЗастосовувати фреймворки: Bootstrap 4, jQuery, Angular, React, Ember.js і не тількиВзаємодіяти з серверами за допомогою JavaScriptСтворювати адаптивні сайти будь-якої складностіВикористовувати основні структури даних і ООП-методології для розробки програмПрацювати з інтерфейсами і модифікаторами доступу
Створювати багатопотокові програми і додатки на мові C #
Вивчіте структури, типізовані словники і списки, делегати та події, роботу з I / O і LINQ, зможете відловлювати виключення і навіть писати асинхронний код
Отримайте перший базовий досвід роботи з декількома фреймворками (як настільними, так і Web) на мові C #
За допомогою отриманих знань в Академії зможете скласти іспит «Microsoft Specialist. (Іспит 70-483. Programming in C #)

Програма курсу

 • Введення в Front-end розробку і хмарні системи контролю версій

  - Огляд завдань і засобів розробки
  - Огляд браузерів, їх сумісності
  - Принципи роботи браузера. Основи веб-орієнтованої клієнт-серверної архітектури веб-додатка
  - Розуміння Web Single Page Application
  - Основні завдання фронтенду й огляд інструментів розробки. Система контролю версій Github
  - Визначення системи контролю версій. Порівняння існуючих систем
  - Github як сховище коду. Реєстрація на Github, установка для комп’ютера
  - Ініціалізація проекту і налаштування облікового запису
  - Команди git pull, git add, git push, git commit
  - Цикл розробки та філософія роботи з git

 • Макет веб-сторінки в графічних редакторах

  Основи роботи з PhotoShop:

  - Огляд інструментарію, налаштування середовища
  - Формати файлів: вхідні, вихідні, внутрішні
  - Створення зображення, використання тексту, контурів, інструментів малювання
  - Використання фільтрів Photoshop для створення ефектів
  - Інструменти кольору, перетворення макету сторінки
  - Графічні елементи сторінки
  - Способи створення графічних елементів

 • Верстка веб-сторінки на чистому HTML і CSS

  Основи HTML: теги для роботи з текстом та зображеннями:
  - Опис стандарту HTML (W3C Standards). Особливості роботи з тегами й атрибути тегу. Структура HTML документа. Основні теги для роботи із заголовком
  - Застосування валідатора HTML
  - Основні теги роботи з текстом: заголовки, абзац, перенесення рядка, формат тексту. Тег div
  - Робота із зображенням: фон, тег роботи із зображенням. Створення гіперпосилань і якорів. Робота зі списками. Використання графічних гіперпосилань
  Робота з таблицями даних в HTML:
  - Робота з таблицями даних. Використання
  - Форми і їх елементи: текстові поля і елементи вибору. Атрибути тегів form і input
  - Робота с HTML5:

  Огляд специфікацій HTML5
  - Формати дати і часу
  - Робота з аудіо і відео з використанням відповідних тегів
  - Робота з CSS / CSS3
  - Робота з CSS/ CSS3

  Синтаксис CSS. Створення та підключення
  - CSS стилів на сторінку. Застосування валідатора CSS
  - Базові контейнери CSS: Background, Text, Font, Link, List, Image
  - Оптимізація графіки з використанням спрайтів. Блокова верстка сторінки
  - Блокова верстка сторінки

  Поняття блокової верстки та переваг використання, позиціювання елементів (властивості float і clear)
  - Робота з шарами, позиціювання шарів (побудова макета). Налаштування властивостей padding і margin
  - Поглиблена робота з CSS3
  - Нові властивості
  - Тіні і градієнти
  - 2D і 3D трансформація
  - Анімація
  - Огляд існуючих методологій роботи з CSS

 • SEO для розробника

  Основи:

  Огляд SEO оптимізації
  Завдання SEO, які вирішуються на сторінці і поза нею
  Методи поліпшення SEO

 • Просунута верстка веб-сторінки. Використання предпроцесорів та фреймворків

  Адаптивність і оптимізація верстки за фреймворками BOOTSTRAP 4
  - Створення і використання домішок (Mixin). Параметричні домішки. Адаптивність і оптимізація верстки з фреймворком Bootstrap 4- Поняття: платформ, кросбраузерності, адаптивності. Огляд основних можливостей Bootstrap CSS, завантаження і підключення- Особливості верстки колонками, шрифти- Вивчення Bootstrap CSS: таблиці, картинки, форми, угруповання елементів форм, кнопки, угруповання кнопок- Створення навігаційних блоків. “Хлібні крихти”; посторінкова навігація; смуги прогресу; групи списків; панелі контенту; перемикачі контенту; спливаючі підказки; слайдер для банерів

 • Основи JavaScript розробки

  Основи мови JavaScript
  - Огляд мови JavaScript: історія, роль і місце, семантика і синтаксис
  - Огляд інструментарію налагодження коду браузерів. Принципи роботи з console: огляд властивостей і методів
  - Типи даних. Oператор: арифметичні, логічні. Оператор typef (). Пріоритет виконання
  - Вирази. Операції над змінними. Область видимості змінних: Local Context, Global
  - Context Взаємодія з користувачем
  - Взаємодія з користувачем через діалогові вікна
  - Пошук елементів у документі, використовуючи getElementById і getElementsByTagName
  - Використання валідатора Jshint.com Основні конструкції програмування
  - Розгалуження: IF, If … else, if … else if
  - Цикли (Повторення): While, do … while, for
  - Конструкція Swich … Case
  - Конструкція try … catch, клас Error. Обробка помилок. Робота з масивами
  - Масиви даних: одномірні, двовимірні, багатовимірні. Властивості і методи роботи з масивом: length, map (), indexOf (), lastIndexOf (). конструкція foreach
  - Aсоціативні масиви (структури даних типу: словник, хеш). Метод Keys () Стандартний клас Object, методи роботи: toString () і valueOf (). Oператор delete. Поняття функції, точки її виклику, рекурсія, принцип зворотнього виклику (callback). Інтервали і таймери (setInterval (), setTimeout (), setImmediate ()). Використання return з множинним вибором. Вбудовані і власні конструктори
  - Огляд основних вбудованих конструкторів
  - Розгляд основних типів даних в якості об’єктів. Робота з рядками і датами
  - Огляд методів
  - Введення в регулярні вираження

 • JAVASCRIPT просунутий. Робота з веб-сторінками

  - Обробка подій в моделі DOM
  - Огляд об’єктної моделі W3C DOM: визначення, історія, рівні
  - Браузерна реалізація у веб
  - Способи отримання доступу до елементів DOM
  - get ElementById
  - get ElementsByTagName
  - get ElemensByClassName
  - Об’єкти Document і Element
  - Колекції HTML елементів Огляд подій елементів в моделі DOM
  - Методи елемента addEventListener (), removeEventListener ()
  - Життєвий цикл події (стадії перехоплення, на цільовому елементі, фаза спливання)
  - StopPropagation (), preventDefault ()
  - Кросбраузерна обробка подій
  - Робота з формами
  - Об’єкт Form
  - Елементи управління форми
  - Поля введення. Зміна реєстру введених даних
  - Валідація даних через регулярні вирази. основи Canvas
  - Інтерактив на стороні клієнта з використанням Javascript (Canvas)
  - Управління відео і аудіо c використання javascript
  - Огляд найголовніших подій audio, video. Обробка елементів сторінки
  - Події миші і клавіатури для елементів управління input
  - Кнопки
  - Поля введення. Зміна реєстру введених даних
  - Прапори. Масиви прапорів
  - Перемикач. Масиви перемикачів
  - Візуальне угруповання елементів. Ви можете налаштовувати видимість елементів використовуючи властивості visibility, hidden, display

 • Виконання персонального навчального проекту


  Робота над практичним завданням по створенню фронтенд проекту:

  - Обробка ТЗ
  - Консультації по проекту (2 год.)
  - Самостійна робота над проектом під керівництвом тренера (24 год.)
  - Захист власного навчального проекту
  - Захист відбувається в аудиторії, перед незалежним експертом-практиком з наших компаній партнерів
  - Захист буде нагадувати вашу першу технічну співбесіду, що дозволить показати вашу майстерність
  - Ви отримаєте розгорнутий фідбек про свою роботу, а також дізнаєтеся в якому напрямку вам ще потрібно прокачати скіли

 • Базові принципи мови C #, парадигма ООП


  Основи C #, CRLСтворення мови програмування C #- Принципи зберігання даних. Типи даних. Використання типів- Оператори- Масиви. Розмір масиву. Операції з масивами. Структури і перерахування- Робота з рядками. Робота з Console Application. клас Console- Основи об'єктно-орієнтованого програмування на C #
  Визначення класу. Основні принципи ООП- Методи і параметри- Перевантаження операторів- Вкладення і Поліморфізм- Композиція, вкладені класи

 • Розробка професійних додатків .NET


  Збірка і налагодження додатків

  - Управління збірками додатків
  - Запобігання конфліктам імен за допомогою просторів імен.
  - Директива using
  - Рефлексія. діагностика додатків
  - Модульне тестування (Unit Testing)
  - Нить і асинхронна обробка

    Потоки (Thread)
  - Пули потоків (ThreadPool)
  - Асинхронная модель на основі подій (EAP)
  - Методи async
  - Небезпечний код і покажчики. Безпека в .NET Fremwork

  типи покажчиків
  - Основні поняття безпеки

 • Розробка професійних WEB додатків на .NET

  Основи ASP.NET WEB FORMS і MVC

  ASP.NET - web-платформа
  - Архітектура ASP.NET MVC
  - Маршрутизація, контролери, дії
  - Уявлення
  - Використання ASP.NET WEB FORMS, MVC і REST

  Введення в AJAX
  - ASP.NET MVC
  - API

 • MS SQL Managment Studio


 • Основи машинного навчанняВартість


diploma-3


Випускники отримують сертифікат про закінчення курсу з підсумковою оцінкою.

- Поглиблений аналіз копетенції і цифрове свідоцтво досягнень для HR-ів IT компаній


Абонемент

7 900 грн

Двічі на тиждень
за 8 занять

Міні група до 5 учнів.
Ми готуємо самостійних універсальних розробників

Рівень: з нуля7 місяців56 занять


Ми відкриті для співпраці з вами!

Якщо у вас є питання або хочете запланувати зустріч, просто напишіть нам! Ми завжди раді Вам допомогти!

Тел:

+38 050 353 5441

Адрес

село Ходосівка, вул. Суворова 2

Thank you!

We will contact you shortly.

Can't send form.

Please try again later.

Ми розкриваємо особистість дитини і
спонукаємо інтерес до навчання