Початкова школа і центр розвитку


Особистісна орієнтація та індивідуалізація освітнього процесу

Одним з головних китів звичайної шкільної програми є принцип навчання "всіх усьому". Традиційно школа робить акцент лише на розвитку логіко-математичних і вербально-лінгвістичних здібностей. Однак американський психолог Говард Гарднер вважає, що існує безліч інших знань і талантів, здатних збагатити життя й допомогти нам ефективно взаємодіяти з навколишнім світом. Він стверджує, що кожна людина володіє принаймні 9 типами інтелекту, вираженими в різному ступені. У школі "Future skills" ми створюємо освітнє середовище для розвитку усіх 9 типів інтелекту

Illustration

Візуально-просторовий інтелект

Інтелект, задіяний для розуміння картин та образів, передбачає здатність уявляти, машинально малювати, працювати над проектом дизайну тощо. Даний інтелект розвивається шляхом загострення сенсомоторного сприйняття. 

  Проектна діяльність
  Ліплення з пластилину і робота з глиною
  Малювання 
Illustration

Логіко-математичний інтелект 

Це здатність використовувати індуктивні й дедуктивні висновки, вирішувати абстрактні проблеми та логічні головоломки, ставити запитання, експериментувати, підраховувати тощо. 

  Математика
  Робототехніка та інформатика
  Основи програмування з першого класу, MineCraft
Illustration

Вербально-лінгвістичний інтелект

Це здатність ефективно застосовувати слова в усній (ведучий, оратор, політик, оповідач) або в письмовій формі (журналіст, драматург, поет, редактор).

  Спілкування рідною та іноземними мовами
  Читання
  Словесні ігри, презентації проектів
Illustration

Міжособистісний інтелект

Це здатність швидко розпізнавати й оцінювати настрої, наміри, мотивації та почуття інших людей. Даний інтелект містить у собі сприйнятливість до виразу обличчя, до голосу й жестів, здатність аналізувати безліч різних міжособистісних сигналів.

  Робота в командах
  Психологічні тренінги
  Ігри
Illustration

Музичний інтелект

Формуванню цього інтелекту сприяє почуття звуку й емоційна здатність реагувати на нього. 

  Гра на музичних інструментах
  Уроки музичного мистецтва
  Виступи на творчих вечорах
Illustration

Кінестатичний інтелект

Свідомість тіла дає можливість контролювати й розуміти рух, танцювати, бігати, стрибати, торкатись, жестикулювати, керувати фізичними предметами, створювати гармонію тіла й розуму. 

  Aikido, Tai chi
  Хореографія
  Розвиток за італійським проектом Segni Mossi 
Illustration

Натуралістичний інтелект 

Передбачає здатність навчатися за допомогою природи, відчувати задоволення від дій, пов'язаних із природою: спостереження за птахами, вивчення видів метеликів та інших комах, дослідження фізіології дерев або догляд за тваринами тощо.

  Природознавство
  Прогулянки в лісі
  Самостійне вирощування рослин
Illustration

Внутрішньоособистісний інтелект

Представлений здатністю чітко сприймати себе (бачити власні переваги та недоліки), свідомо помічати й контролювати свій внутрішній емоційний стан, формувати наміри, мотивації й бажання, знати свій темперамент. Уможливлює навички самодисципліни, саморозуміння й самооцінки. 

  Робота з психологом
  Система мотивації дитини
  Розвиток самостійності
Illustration

Екзистенціальний інтелект 

Це здатність філософствувати, медитувати, вивчати історію, культуру релігії, обговорювати «життєві питання».

  Вивчення історії
  Бесіди з безпеки життєдіяльності
  Інтелектуальні обговорення та бесіди

Чому "Future Skills"?

До 10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовою

Спілкування іноземними мовами

Математична грамотність

Компетентності в природничих науках і технологіях

Інформаційно-цифрова компетентність

Created By CBi China Bridge from the Noun ProjectLearn

Уміння навчатися впродовж життя

Соціальні і громадянські компетентності

Підприємливість

Загальнокультурна грамотність

Екологічна грамотність і здорове життя

Місцезнаходження

Ми за містом


Process image
Process image
Process image
Process image
Process image
Process image
1
2
3
4
5
1

Свіже повітря

Прогулянки в лісі

Прогулянки на лижах

Прогулянки на велосипедах 

Спостереження за природою і створення власної присадибної ділянки

Фотогалерея

Gallery image
Gallery image
Gallery image
Gallery image
Gallery image
Gallery image

Ми розкриваємо особистість дитини і
спонукаємо інтерес до навчання